Turen går till London

Originaltitel
Turen går til London Svenska
Författare
(Red.: Ib Withen, Paul H. Ewerlöf och Torsten J. Meyer illustr.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1964 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.