Turen går till Madeira och Azorerna

Författare
Kurt Zimmermann
(Kurt Zimmermann och Arnulf Milch ill.: Cecilia Duray-Bito övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, Almqvist & Wiksell 1979 Sverige, Stockholm, Uppsala 71 sidor. ill., kart. 17 cm