Turen går till Mallorca, Ibiza, Costa Brava

Författare
Horst J. Becker
(Illustr. av Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Hæggström 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.