Turen går till Malta

Författare
Hans Lajta
(Hans Lajta ill.: Gretel Keiper övers.: Maj Frisch)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 73 sidor. : ill. 17 cm 91-20-04594-8