Turen går till Marocko

Författare
Aksel Dreslov
(Aksel Dreslov ill.: Ib Withen övers.: Paul Frisch)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 96 sidor. : ill., kart. 17 cm. 91-20-04568-9