Turen går till Moskva och Leningrad

Originaltitel
Turen går til Moskva-Leningrad
Författare
Erik Horskjær
(Erik Horskjær red.: Torben J. Meyer illustr. av Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1968 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.