Turen går till Moskva

Författare
Jan Danielsen
(Jan Danielsen, Anna Le Steen Hansen, Torgny Hinnemo övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1981 Sverige, Stockholm, Uppsala 110 sidor.