Turen går till New York

Författare
Wilhelm Voss-Gerling
(Wilhelm Voss-Gerling ill.: Katharina Zsivkovics övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 87 sidor. ill., kart. 17 cm