Turen går till Nordamerika

Författare
Werner Brandes
(Werner Brandes ill.: Karl Bauer-Oltsch och Ib Withen övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1980 Sverige, Stockholm, Uppsala 100 sidor. ill., kart. 17 cm