Turen går till Nordfrankrike

Författare
Ib Withen
(Ib Withen övers.: Stig Wilton ill.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1978 Sverige, Stockholm, Uppsala 144 sidor. ill., kart. 17 cm