Turen går till Norditalien

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Paul H. Ewerlöf ill.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, Norstedt 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 115 sidor. ill., kart. 17 cm