Turen går till Paris

Författare
Conrad Krebs
(Conrad Krebs och Nina Yunkers övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1980 Sverige, Stockholm, Uppsala 176 sidor. ill., kart. 17 cm
AWE/Geber 1977 Sverige, Stockholm 112 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04538-7
Geber 1971 Sverige, Stockholm 112 sidor. ill.