Turen går till Polen

Författare
Ilse Carstens
(Ilse Carstens ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1977 Sverige, Stockholm 79 sidor. : ill. 17 cm 91-20-04546-8