Turen går till Portugal

Författare
Bent Blasius
(Bent Blasius ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1979 Sverige, Stockholm 81 sidor. : ill. 17 cm 91-20-06203-6
Geber 1965 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.