Turen går till Rom

Författare
Elena Fortuna
(Illustr.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1971 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill. 91-20-01414-7