Turen går till Rumänien

Författare
Rudiger von Wechmar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Hæggström 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.