Turen går till Sardinien

Författare
Hans Lajta
(Hans Lajta övers.: Stig Wilton ill.: Margit Rein.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1980 Sverige, Stockholm, Uppsala 84 sidor. ill., kart. 17 cm