Turen går till Schweiz

Originaltitel
Turen går til Schweiz Svenska
Författare
(Red.: Ib Withen och Paul H. Ewerlöf illustr.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Hæggström 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.