Turen går till Sicilien

Författare
Aksel Dreslov
(Aksel Dreslov ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1980 Sverige, Stockholm 153 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-06282-6