Turen går till Skottland och Irland

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Paul H. Ewerlöf ill.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 80 sidor. : ill. 17 cm 91-20-04578-6
AWE/Geber 1972 Sverige, Stockholm 66 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-01384-1
Geber 1971 Sverige, Stockholm 66 sidor. : ill.
Almqvist & Wiksell/Geber, I. Hæggström 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.