Turen går till Skottland och Irland

Originaltitel
Turen går til Skotland-Irland Svenska
Författare
(Red.: Paul H. Ewerlöf och Torben J. Meyer illustr.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber, I. Hæggström 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.