Turen går till Mallorca och Ibiza

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Ill.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1975 Sverige, Stockholm 57 sidor. : ill. 17 cm 91-20-04715-0
AWE/Geber, Gotab 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm 129 sidor. ill. 17 cm
Geber 1972 Sverige, Stockholm