Turen går till Sri Lanka (Ceylon)

Författare
Povl Dons Christensen
(Povl Dons Christensen ill.: Ib Withen övers.: Paul Frisch)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 91 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04574-3