Turen går till Sydfrankrike och Korsika

Författare
Gustav Ottosen
(Gustav Ottosen ill.: Ib Whiten övers.: Stig Wilton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 156 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04586-7