Turen går till Syditalien

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Paul H. Ewerlöf ill.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, Gotab 1976 Sverige, Stockholm, Malmö 115 sidor. ill. 17 cm