Turen går till Sydtyskland

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Paul H. Ewerlöf ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1977 Sverige, Stockholm, Uppsala 146 sidor. ill., kart. 17 cm