Turen går till Tunisien

Författare
Aksel Dreslov
(Aksel Dreslov ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1980 Sverige, Stockholm, Uppsala 143 sidor. ill., kart. 17 cm