Turen går till Tunisien

Författare
Horst J. Becker
(Illustr.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Hæggström 1973 Sverige, Stockholm, Stockholm 61 sidor. ill. 17 cm
Geber, Hæggström 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 61 sidor. ill.