Turen går till Turkiet

Författare
Eberhard Schütz
(Eberhard Schütz red.: Steffen Christensen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Hæggström 1969 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. : ill.