Turen går till Tyskland

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Ill.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1975 Sverige, Stockholm 62 sidor. : ill. 17 cm 91-20-01980-7
Geber 1971 Sverige, Stockholm 62 sidor. : ill.
Geber 1967 Sverige, Stockholm 63 sidor.
Geber 1959 Sverige, Stockholm 63 sidor.
Almqvist & Wiksell/Geber 1957 Sverige, Stockholm 64 sidor.
Almqvist & Wiksell/Geber 1955 Sverige, Stockholm 63,(1)s : ill