Turen går till Tyskland

Originaltitel
Turen går til Tyskland Svenska
Författare
(Red.: Ib Withen och Paul H. Ewerlöf illustr.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1959 Sverige, Stockholm 63 sidor.
Almqvist & Wiksell/Geber 1955 Sverige, Stockholm 63,(1)s : ill