Turen går till Tyskland

Författare
(Red.: Ib Withen och Paul H. Ewerlöf illustr.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber 1955 Sverige, Stockholm 63,(1)s : ill