Turen går till Ungern

Författare
Christian Burian
(Red.: Steffen Christensen illustr.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1968 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.