Tusen års europahistorie - romere, germanere og nordboere

Författare
Lotte Hedeager
(Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø oversatt av Kåre A. Lie.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 2001 Norge, Oslo 323 sidor. ill.