Tusen vingar

Författare
Hans Lidman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Berling 1970 Sverige, Stockholm, Solna, Lund [1], 219 sidor. ill.
Saga Egmont nnnn 220 sidor. 978-87-26-65438-7