Tvänne kloka från Skåne

Författare
Eva Wigström
(Verkliga tilldragelser, upptecknade af Ave.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allehanda, Länstidn. 1878 Sverige, Örebro, Örebro 15 sidor.
Allehanda 1878 Sverige, Örebro 15 sidor.