Tvärbalk

Författare
Sivar Arnér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1968 Sverige, Stockholm 254 sidor.
Bonnier, Bonnier 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 284 sidor.
Schildt 1963 Finland, Helsingfors 284 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-41346-5