Tvättning och paketering av potatis - Washing and packing of potatoes

Författare
Nils Bengtsson
(Nils Bengtsson, Kjell Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jordbrukstekniska institutet 1997 Sverige, Uppsala 31 sidor.