Två år på Kongofloden

Författare
Margit Rundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1935 Sverige, Stockholm 204 sidor., 16 pl.-bl., 1 karta
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan