Två karolinska barnpipor

Författare
Åke Meyerson
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren 1941 Sverige, Stockholm s. 93-96 : ill.