Två städer - Falun och Söderhamn : 26 december - 25 januari

Författare
Bengt Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet 1975 Sverige, Stockholm [1] sidor.