Tvåvägs multimediakommunikationer i USA

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teldok, Hj. Brolins offset 1994 Sverige, Farsta, Stockholm 50 sidor.