Tvekan - noveller i urval

Författare
Mirjam Tuominen
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1961 Finland, Helsingfors 228 sidor.
Wahlström & Widstrand, Söderström, Östra Nyland 1947 Sverige, Stockholm, Helsingfors, Lovisa 270 sidor.