Työaikalainsäädäntökomitean mietintö - Betänkande avgivet av Kommittén för revidering av arbetstidslagstiftningen

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Painatuskeskus 1993 Finland, Helsinki 189 sidor. 951-47-5301-1