Työelämän laatu 1977-1990 - hyvinvoinnin koettuja muutoksia työssä : Työolokomitean mietinnön liiteselvitys : bilagedel till arbetsmiljökommitténs betänkande

Författare
Timo Kolu
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Valtion painatuskeskus 1991 Finland, Helsinki 194 sidor. 951-47-3834-9