Työelämän laatu ja tasa-arvo - naisten ja miesten työolojen muutoksia 1977-1990 : Työolokomitean liiteselvitys : bilagedel till arbetsmiljökommitténs betänkande

Författare
Anna-Maija Lehto
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Valtion painatuskeskus 1991 Finland, Helsinki 196 sidor. 951-47-3835-7