Työelämän suhteiden neuvottelukunnan mietintö - Betänkande avgivet av Delegationen för arbetslivsfrågor

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Työelämän suhteiden neuvottelukunta 1987 Finland, Helsinki 27 sidor. 951-47-0323-5