Tygelsjöbäcken - RAÄ Tygelsjö 60 och 61 : Tygelsjö socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk förundersökning 2005

Författare
Fredrik Grehn
(Fredrik Grehn & Anette Gruber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologienheten, Malmö museer 2009 Sverige, Malmö 16 sidor. ill.