Tyska samtal, fraser, ordspråk och bildliga uttryckssätt - grammatiskt ordnade

Författare
D. Selver
(För undervisningen i tyska språket författade och bearbetade af D. Selver på svenska och tyska utgifna af O. L. Löfgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Löfgren 1891 Sverige, Stockholm, Göteborg viii, 272 sidor.