U.S. national debate topic 2009-2010 - social services for the poor

Författare
(Edited by Margaret Roush.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H.W. Wilson Co. 2009 New York, New York ix, 185 sidor. ill. 26 cm. 978-0-8242-1090-8